Du kan finde meget tekst om padel bat på internettet – udvikling og salg af padel bat er blevet en stor industri. I det følgende forsøger vi at give lidt baggrundsviden, der måske kan hjælpe dig videre, når du skal have et (nyt) padel bat.

Den helt korte version

Hvis du er ny i sporten, og ikke gider at læse alle detaljerne, men bare vil have vejledning til køb af et bat for begyndere, så skal du købe et rundt bat, med lav balance, relativt let (360-375 g) gerne med blød overflade og en EVA kerne. Overfladen bør være glat/mat, det er den mest tilgivende overflade. Sådan, så behøver du ikke læse mere.

Regler for padel battets udformning

Ifølge de internationale regler består et bat af to dele – et hoved (overflade, kerne og ramme) og et håndtag (greb og skaft). Den totale længde må ikke overstige 45,5 cm og battet må maksimalt være 38 mm tykt. Battet er perforeret af et ubegrænset antal huller, og overfladen kan enten være glat, med mønster eller ru. Endelig skal battet være udstyret med en ikke-elastisk snor på maksimalt 35 cm, der skal tages om håndleddet når man spiller.

Battets hoved har som nævnt en ramme, en kerne og en overflade. Rammen tales der ikke meget om, men den er vigtig, da det er den, der beskytter dit padel bat, når du ved et uheld rammer væg og hegn. Battets overflade og kerne er vigtig, og ikke mindst hovedets form fortæller meget om battets karakteristika. Hovedet kan være formet rundt, som en diamant eller som en dråbe. Der er undtagelser, men som hovedregel gælder følgende om battes form:

Padel bat opbygning

Battets form

Battet med rund form er typisk et kontrol bat, med sweet spot i midten af battet (sweet spot er det område på battet, hvor bolden skal ramme battet for at få et godt slag). På runde bat er sweet spot større end på de andre bat. Derfor anses runde bat også for at være bedst egnet til begyndere.

Battet med diamant form er typisk et power bat – altså et bat, der kan slå de hårdeste bolde. Der er mindre kontrol og et mindre sweet spot på disse bat. Samtidigt sidder sweet spot på diamantformede bat lidt højere oppe på battet.

Battet med dråbe form er et mix af ovenstående, og søger en balance mellem kontrol og fart (Control og Power). De dråbeformede bat er således også for den lidt mere øvede spiller, der ikke længere har så stort et behov for kontrol.

Battets balance

Når vi taler om battets balance er der tale om vægtbalance, og man taler om padel bat, der har enten lav, høj eller midt balance. Et bat med lav balance har mest vægt ned mod håndtaget, et bat med høj balance har mest vægt op mod toppen af battet. En bat med høj balance vil føles tungere selvom det vejer det samme som battet med lav balance. Midt balance (eller balanced) er kompromisset mellem lav og høj. Samme balance ses også beskrevet som hovedlet (lav balance) eller hovedtung (høj balance)..

Padel bat - forskellige former og balance
Kontrol<————–>Lidt af hvert<—————–>Power

På billedet er forholdet fortegnet/overdrevet, idet der i virkeligheden blot er tale om 2 cm forskel. Betydningen af balancen:

Høj balance føles som sagt lidt tungere, er mere anstrengende for håndled, men giver til gengæld mere fart/power. Høj balance følger ofte det diamantformede bat.

Midt/medium balance/balanced giver lidt mere kontrol og lidt mindre fart/power end et bat med høj balance. Midt balance følger ofte bat, der er dråbeformede.

Lav balance giver bedst/mest kontrol, og er de bat, der er nemmest at spille med. Prisen for den øgede kontrol er lidt mindre fart/power. Lav balance følger normalt de runde bat, og vil som regel være de bedste bat for en nybegynder.

Balancen udtrykt i tal

Når man læser om padel bat vil man nogen gange se angivelser som 270 mm, 260 mm eller lignende. Balancen måles fra bunden af grebet til den linje, hvor battet ligger i balance. Desværre lader det ikke til, at der enighed mellem producenterne om, hvor grænserne går. Som hovedregel svarer 275 mm til høj balance. Midt balance eller ”balanced” er omkring 265 mm og lav balance er lig eller under 260 mm. Nogle bats sælges med ekstra vægte, så du kan justere på balancen. Du skal også være opmærksom på, at kommer du ekstra greb på håndtaget, så rykker du også ved balancen – du kan gøre dit bat hovedlettere på denne måde

Padel bat - angivelse af balance på skaftet
Balance angivet som 270mm
Padel bat - balance test
Du kan checke balancen i dit eget bat…

Materiale

Battets hoved består som nævnt af en ramme, en overflade og en kerne. Rammen beskytter battet, overfladen kan være hård eller blød, og det samme gælder kernen.

Overfladen

Rammen og overfladen er typisk lavet af glasfiber eller carbon/graphite, men man ser nu også kork indgå i materialeblandingen. Glasfiber er tungere end carbon

Glasfiber giver et blødere og mere eftergivende/fjedrende bat, der egner sig godt til begyndere. Blødere bat er mildere ved led og muskler, og giver en mere komfortabel fornemmelse. De bløde bat vil hjælpe dit slag, hvis du blot parerer, men vil til gengæld opsuge noget af energien når du slår hårdt til bolden.

Carbon i forskellige variationer (konventionel carbon, 12K carbon, 24K carbon…) giver et hårdere og mere holdbart bat. Carbon overfladen vil typisk betyde mere fart/power når du slår dine slag, da al energien overføres til bolden, i modsætning til et blødt bat der opsuger noget af energien. Det hårde bat vil også være lidt hårdere ved din fysik (arme, muskler, led osv.).

Overfladen kan være glat/mat, mønstret eller ru. Jo mere, der er til at tage fat i bolden, jo mere under-/over-/sideskru kan du levere i dine slag. Det diskuteres på internettet, men det lader til, at langt de fleste mener, at du mister lidt kontrol og præcision i de bat, der giver mest skru.

Kernen

Kernen er lavet af skum (Polyethylene) eller EVA (Ethylene Vinyl Acetate). Skum er blødere og mere fjedrende end EVA, der er hårdere og absorberer mindre af energien i slaget. EVA kommer i forskellige tætheder, hvor en høj tæthed også giver en højere hårdhed. Uanset tæthed, så vil EVA som regel være hårdere end skum. Betydningen af hvor hård kernen er kan sammenlignes med det, der er skrevet ovenfor om glasfiber vs carbon – et blødt bat giver skub i dine slag på grund af elasticiteten, men det reducerer kontrollen. Et hårdt bat giver kontrol og fart/power, hvis du har teknikken og armen til at levere tilstrækkelig styrke.

Sammenfatning

Rådene i ovenstående er til dels sammenfattet i denne tabel:

PadelBat tabel

God fornøjelse…