I inviteres hermed til året generalforsamling i HSPK d. 8. juni 2021 kl. 19.00, i et af Sportsbyens mødelokaler.

Agendaen ser således ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2020
  4. Fastsættelse af kontingentsatser
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til Bestyrelsen. Formanden og sekretæren er på valg 
  7. eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før GF. Evt. forslag skal sendes til info@hspk.dk.

Omkring fastsættelse af kontingentsatser så skal det oplyses, at bestyrelsen sammen med Holbæk Tennisklub arbejder intenst på og finansiere 4 nye padelbaner til de 2 foreninger. Det vil kræve en vedtagelse af et højere årskontingent på 500,00 pr. person (stadig ABSOLUT Danmark billigste padelforening, sammen med Holbæk Tennis Klub). Vi vil fremlægge planerne hvor vi er indtil nu, samt forslag til hvordan vi kan realisere den finansielle post til sådan et projekt.

Fordi vi stadig er i COVID-19 beredskab, så skal vi have skriftlig tilmelding fra hver enkelt person til om I kommer (meldes retur på info@hspk.dk).  Der er et forsamlingsloft på 50 person indendørs og skulle tilmeldingen overstige dette, så kommer bestyrelsen retur med forslag til alternativ afholdelse. Af hensyn til planlægningen, opfordres I til at melde tilbage inden den 2 juni 2021.

GF vil blive afholdt iht. de gældende COVID-19 regler, så al bevægelse rundt i Sportsbyen sker med mundbind på. Der vil være hånddesinfektion på alle borde og den nødvendige afstand vil blive overholdt.

Der vil være krav om fremvisning af gyldigt testsvar på en COVID-test, som er mindre end 72 timer gammel.

Bestyrelsen glæder sig til og se jer alle den 8. juni og der vil selvfølgelig blive budt på lidt vådt og tørt til de fremmødte.

De største padelhilsner

Bestyrelsen HSPK.