Der er 5 medlemmer af bestyrelsen i Holbæk Padel Klub – i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

Kenneth Green Nielsen – formand – 21686653

Torben Vesterdahl – kasserer – 21490426

Niels Gyldenkærne – menigt bestyrelsesmedlem

Gustav Bruun Woxholt – menigt bestyrelsesmedlem

Søren Kruse – sekretær – 22205340

Formanden i Holbæk Padel Klub og i spidsen for bestyrelsen.

Herudover er der 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisor suppleant:

Suppleanter til bestyrelsen: Casper Glistrup og Jesper Stokholm

Revisorer: Tore Lynge og Morten Sandal

Revisor suppleant: Jan Kaiser

E-mail: info@hspk.dk